Privacy- en cookiebeleid

De voortdurende evolutie van het internet kan ons dwingen ons beleid inzake respect voor privacy aan te passen. Hierdoor behouden wij ons het recht voor om de nodige wijzigingen aan te brengen.

© MYDOO
Alle rechten voorbehouden.
ANALYSE
WELKE RECHTEN HEBT U OVER UW GEGEVENS?
Als u een account op deze site heeft of reacties heeft achtergelaten, kunt u verzoeken om een ​​exportbestand van uw persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, inclusief alle gegevens die u ons heeft verstrekt. U kunt ook verzoeken dat wij alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben, verwijderen. Dit bevat geen informatie die wij verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden.
WAAR WIJ UW GEGEVENS STUURDEN
Reacties van bezoekers kunnen worden begeleid door een geautomatiseerde spamdetectieservice.
JOUW CONTACT INFORMATIE
De op dit formulier verzamelde informatie wordt opgeslagen in een door MYDOO geautomatiseerd bestand om contact met u op te kunnen nemen en te kunnen reageren op het verzoek dat in het formulier is uitgedrukt. Ze worden een jaar bewaard en zijn bedoeld voor MYDOO. In overeenstemming met de toepasselijke Verordening Bescherming Persoonsgegevens kunt u uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens uitoefenen en deze laten corrigeren door contact op te nemen met: Klantenservice via e-mail (customerservice@mydoo.nl)
FOTOGRAFISCHE KREDIET
Alle rechten voorbehouden.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De algemene structuur, evenals de merken, logo's, software, teksten, databanken, al dan niet geanimeerde afbeeldingen, foto's, geluiden, knowhow en alle andere elementen van de website zijn het exclusieve eigendom van MYDOO.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave, op welke manier dan ook, zonder de toestemming van MYDOO is verboden en vormt een gesanctioneerde namaak, strafrechtelijk, volgens artikel BWBR0001886 en volgende van het Wetboek van intellectuele eigendom (auteursrecht).

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.